Yönetim & İcra Kurulu


ethemoztas
Ethem ÖZTAŞ – Yönetim Kurulu Başkanı

ErsinOztas
Ersin ÖZTAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

HalilMert
Halil MERT – Yönetim Kurulu Üyesi

TurgayDag
Turgay DAĞ – Yönetim Kurulu Üyesi

VolkanAnik
Volkan ANIK – Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu


ErsinOztas
Ersin ÖZTAŞ – İcra Kurulu Başkanı

AliPaker
Ali PAKER – İcra Kurulu Üyesi

İbrahimCetincan
İbrahim ÇETİNCAN – İcra Kurulu Üyesi