İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Öztaş, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Öztaş faaliyette bulunduğu tüm tesislerinde yasal mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli olarak kabul eder.

Öztaş’ta sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapılmakta, çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini ve farkındalığını geliştirmek için eğitimler verilmekte, faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Öztaş, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım benimseyerek faaliyetlerine sürekli gelişim hedefi ile devam etmektedir.