Etik İlkelerimiz ve Gizlilik

Etik İlkelerimiz ve Gizlilik 

Öztaş, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlüğü öncelikli değerleri olarak benimser ve tüm paydaşlarına karşı aşağıda belirtilen şekilde etik sorumlulukları olduğu bilinciyle hareket eder;

  • Faaliyet ve işlemlerini dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlı olarak kanun ve mevzuatlara uygun şekilde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.
  • Tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır ve onlara karşı olan taahhütlerini zamanında ve söz verdiği koşullarda yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir. Müşteri memnuniyeti ve kalite standartları odaklı, proaktif bir anlayışla çalışır.
  • Birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur. Tedarikçi ve iş ortaklarına eşit, adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.
  • Bulunduğu sektörler içindeki tüm rakip şirketlerle yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar.
  • Tüm çalışanlarına karşı yasal sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder ve çalışanlarına adil, şeffaf, güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sunar. İşe alımlarda ve ücretlendirme ve terfi gibi uygulamalarda ırk, renk, din, cinsiyet, fiziki özür gibi özelliklerinden dolayı çalışanlar arasında ayrım yapmaz. Çalışanlara ait şahsi bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve etik ilkeler uyarınca hassasiyetle korur. Tüm uygulamalarında yasal hak ve özgürlükleri göz önünde bulundurur, yayınladığı İnsan Kaynakları Politika, Yönetmelik ve Prosedürleri ile uygulamaların standardizasyonunu güvence altına alır.
  • Rüşvet, yolsuzluk ve maksadı aşan ölçüde hediyeleşilmesi gibi etik dışı davranışlardan kaçınır.
  • Üst düzey çevre koruma bilinci ile hareket ederek çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinde öncü olmayı hedefler.