Sürdürülebilir Enerji Politikamız

Firmamız  , çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Enerji Politikası Öztaş’ın  tüm operasyonlarında uygulanmaktadır. 
Bu politikamız kapsamında faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda başlıca amaç ve hedeflerimiz; 

  • Çevre ve Enerji konusundaki yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, mevcut en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı ve diğer sektörlere çevre ve enerji konusunda öncü olmak,
  • Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamak,
  • Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamak, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmak,
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmak,
  • Tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, çevre performansları ve yeşil ekonomi konularında teşvik ederek yaşam döngüsü yaklaşımında etkin olmak,
  • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemleri iyileştirmek.